Seaton & Lyme Bay, Seaton, Devon, England, UK.

Seaton & Lyme Bay, Seaton, Devon, England, UK.

Seaton & Lyme Bay, Seaton, Devon, England, UK.